Tjo!

Status i tillvaron;

En kraftig ”mansförklylning” fick jag med mig hem, utan att jag bad om det.

Det är bara att se till att bromsa upp den med Frenadol och lite jäklaranamma
så kanske det ordnar till sig.

Heippa!